Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Głuszynku


nr rachunku bankowego:
63 1750 0012 0000 0000 3892 6427


kod Swift Banku: RCBWPLPW


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL63 1750 0012 0000 0000 3892 6427